Nastanak

-Цирил-

Može li biti većeg ponosa no ponosa na svoje pretke i svoje potomke. Dokument koji sam izradio, izradio sam sa ponosom!
Predrag Petra Samardžić

Internet: Direktni potomci Vojvode Pavla Orlovića su Plemićke porodice Martinovića iz Bajica i Samardžića iz Krivošija. Do XVII veka ove familije su bile poznate pod nazivom Martinović-Orlović i Samardžić-Orlović. Martinovići su potomci Baje Orlovića, a Samardžići Bajinog brata Save. Postoje i mnogi potomci Pavla Orlovića koji nemaju status plemstva, među kojima je najpoznatiji srpski naučnik Nikola Tesla.

Postoje razne verzije i spisa sačuvani zahvaljujući većem broju „ljudi od pera“ koji su proučavali poreklo porodica u Crnoj Gori. Svi oni slažu se u jednom, da porodica Samardžić potiče od Plemićke porodice Orlović. Prema podacima sa Sabora i izvorima Vojina Samardžića postoje dva približno slična podatka kako smo poneli ime Samardžić.

Sabor Samardžića: Naši koreni dosežu do 1332. godine do Vuka Orla iz Banjske sa Kosova (Vojvoda Soko grada), oca Vojvode Pavla (rođen 1350.) i Radeta Orlovića. Posle kosovske tragedije gde je Pavle poginuo, Rade se sa porodicom i ličnom pratnjom povukao u Hercegovinu u Čarađe kraj Gacka. Pominje se da je Rade bio zapovednik tvrđave Moštanica kod Nikšića.

Kao prvi siguran podatak o prezimenu Samardžić spominje se Savo oko 1570. godine. Savov praunuk Nikola sa sinovima i rođacima doselio se iz Bajica u Risan. Iz Risna se Samardžići 1692. godine sele u Krivošije.

Vojin Samardžić: Na osnovu predanja, Samardžići vode poreklo od Plemićke porodice Orlović i to od Rada Orlovića, brata Orlovića Pavla koji je poginuo u Boju na Kosovu, a koji je „opjevan“ u narodnoj pesmi „Kosovka đevojka“. Braća Pavle i Rade Orlović živeli su u Drenici, na Metohiji. Ostaci njihove kule u Drenici čuvani su kao uspomena sve do drugog svetskog rata, kada su uništeni. Gde su živeli preci Samardžića pre dolaska u Krivošije, nije utvrđeno. Pominje se više mesta. Period od Kosovskog boja 1389. pa do stalnog nastanjenja u Krivošije oko 1670. raspon od oko 280 godina je neizučen i ne zna se gde su živeli preci Samardžića.

Samardžići imaju Krsnu Slavu, Svetog Jovana Krstitelja, koga slave 20. januara po novom kalendaru, a Proslavu imaju Malu Gospojinu.

Advertisements

Upoznajte-ME

Prezentacije

Živimo u dobu "REKLAME"!