Koreni

-Цирил-

Ovim Internet dokumentom pokušavam da sačuvam vrednosti koje ostaju iza čoveka! Iza mojih predaka je ostalo dosta vrednosti. To treba da zna potomstvo.
Predrag Petra Samardžić

Na odsnovu predanja koje se prenosi „s kolena na koleno“, moji su preci od Martina, sina Samuila „Sama“ Orlovića.

Martin je imao tri sina: Radeta, Petra i Nikolu;
Rade je imao četiri sina: Andriju, Petra, Mitra i Samuila;
Petar je imao tri sina: Pavla, Tomu i Blagoja;
Pavle je imao dva sina: Dragišu i Jovana;
Dragiša je imao tri sina: Peja, Mitra i Ćetka;
Pejo je imao pet sinova i tri ćerke: Blagoja, Andriju, Pavleta, Nikolu i Vidaka i ćerke: Stanu Ilinku i Anđu;

– VIDAK –
Vidak je bio dva puta ženjen i imao tri sina:
Iz prvog braka sina Mihajla (nije imao dece). Umro od leukemije kao major JNA.

Iz drugog braka pokojnog Petra koji se takođe dva puta ženio: iz prvog braka ima sina: Predraga (ja).
Predrag ima sina Bojana i ćerku Tamaru. Žive u Novom Sadu.
Iz drugog braka Petar ima sina Nenada (ćerka Jelena), žive u Vrbasu.

Mlađi sin iz drugog braka Boško ima sinove: Dragana: (ćerka Dragana) i Zorana (sin Mašan)). Svi žive u Vrbasu
i četiri ćerke:
Mašu (sinovi: Dušana i Žarka, Kovačeviće),
Milku (Sinovi: Mišo i Ilija i ćerka Milijana),
Ljubicu (sinovi: Goran (sinovi: Stanimir i Branimir) i Željko (ćerka),
Jelenu (ćerke: Helena i Nataša). Žive u Novom Sadu.

Kao što se vidi, do Peja se ne spominju ženska deca. O tome nije vođeno računa, smatralo se da je žensko tuđa kuća i čim se uda menja prezime, a samim tim se i gubi poreklo.

Pejo je u prvom Krivošijskom ustanku 1869. godine učestvovao sa dva sina Blagojem i Andrijom, ostali su bili mali. U tom ustanku Blagoje je bio teže ranjen. U drugom ustanku 1881/82. Pejo je učestvovao sa svih pet sinova, Blagoje je ponovo bio lakše ranjen. 1882. Pejo je sa suprugom Milicom rođ. Žmukić, pet sinova i tri ćerke prešao u Crnu Goru, naselio se u Kuside kod Nikšića (selo potopljeno za vreme izgradnje hidrocentrale na Glavi Zete). Pejov brat Mitar naselio se u Rudine, pod Kitu Nikšićku. Drugi Pejov brat Ćetko naselio se u selo Riđane kod Nikšića.

Moj deda, Vidak, rođen u Kusidama, u toku drugog svetskog rata bio zarobljen od strane Italijana i veći deo rata proveo u logoru u Italiji. Po završetku rata kolonizovan sa porodicom u Vrbas na severu Srbije, blizu Novog Sada.

Pretpostavlja se da danas ima oko 7.000 porodica Samardžić, što u Crnoj Gori, Srbiji, tako i u svim ostalim zemljama Sveta.

Advertisements

Upoznajte-ME

Prezentacije

Živimo u dobu "REKLAME"!