SAMARDŽIĆI

-Цирил-

Пронађено на Интернету

Na kraju  XX veka, vremenu globalizacije i istrebljenja svega što je ljudsko i prirodno, sačinjavam ovaj elektronski dokument sa namerom da se ne zaboravi ko smo, odakle smo i čiji smo!
Predrag Petra Samardžić

Ono što ne treba zaboraviti!
Koreni Samardžića dosežu do 1332. godine do Vuka Orla iz Banjske sa Kosova, oca Vojvode Pavla i Radeta Orlovića. Pavle i Rade su živeli u Drenici, na Metohiji. U Boju na Kosovu, Pavle Orlović je poginuo. Posle Kosovskog boja, kada su Turci zagospodarili Drenicom, Rade se sa porodicom povukao u Hercegovinu u Čarađe kraj Gacka.
Podaci prikupljeni od:

Vojin Samardžić – Potomci Radeta Orlovića, tri brata: Martin, Samuilo „Samo“ i Ostoja, su zbog hajdučenja krenuli iz Gacka ili Nevesinja ka Lovćenu. Uz put se Samuilo razboleo, a kako ih je put naneo kroz Krivošije, u selu Dragalj ih na konak primi jedna udovica. To je bilo oko 1670. godine. Samuilo ostade kod udovice. Martin i Ostoja nastaviše dalje i dođoše u Bjelice kod Borisavljevića. Martin se tu oženi. Od njega su Martinovići. Ostoja ode u Podgoricu i poturči se. Od njega su Osmanagići. Samuilo se oženi udovicom i ostade da živi u Krivošije. Sa udovicom je imao šest sinova. koji se po Samuilu prozvaše Samardžići. Deca Samovih sinova nezvanično se prezivaju po svojim očevima i to:
– Damljan      Damljanovići,
– Vasilj           Vasiljevići,
– Martin         Martinovići,
– Maško         Maškovići,
– Jovan          Jovanovići,
– Jakov          Jokanovići.

Sabor Samardžića – kao prvi siguran podatak o prezimenu Samardžić spominje se Savo Samardžić, oko 1570. godine. Svi imamo Krsnu Slavu, SVETOG JOVANA KRSTITELJA, koga slavimo 20. januara po novom kalendaru, a Proslavu imamo MALU GOSPOJINU.
Pretpostavlja se da danas ima oko 7.000 porodica Samardžić, što u Crnoj Gori, Srbiji, tako i u svim ostalim zemljama Sveta.

Pogledajte „Stablo“!

Skinite kompletan dokument!

Podatke možete naći i na „Wikipediji“ na adresi:
http://sr.wikipedia.org/wiki/Samardžići
(moj udeo je u sređivanju teksta“Poreklo“)

Advertisements

Upoznajte-ME

Prezentacije

Živimo u dobu "REKLAME"!